פרינג ישראל

מדיניות הפרטיות

הפרטיות שלכם חשובה לנו בפרינג ואנו מחויבים לוודא שמדיניות הגנת המידע שלנו עומדת בדרישות הדין הישראלי והדין באיחוד האירופי.

בהודעת פרטיות זו יימסר מידע באשר לאופן שבו פרינג אוספת, מחזיקה ומעבדת את המידע האישי שלכם בהקשר זה. כמו כן, יתוארו בה הדרכים בהן נוודא שהמידע האישי שלכם מוגן בהתאם לדרישות הדינים כאמור.

הודעת מדיניות הפרטיות זו חלה רק על תהליך זה. לפיכך, אם תבקרו באתר אחר הקשור לפרינג או מומלץ על ידה או אם תתקשרו במערכת יחסים עסקית אחרת עם פרינג, אנא עיינו בהודעת מדיניות הפרטיות באתר הרלוונטי או בהודעת מדיניות הפרטיות שתמסור פרינג בהקשר זה.

בהודעת מדיניות הפרטיות זו, מתואר האופן שבו אנו או ספקי השירות שלנו אוספים מידע דרך האתר, דרך טפסים או דרך יישומונים שמפעילים נציגי המכירות שלנו ונשלטים על ידנו, דרכם נכנסתם להודעת מדיניות הפרטיות זו.

בעלת מאגר המידע שבו מרוכז המידע שלכם היא פרינג פרמצאוטיקלס בע"מ השיטה 8 פארק תעשיה דרומי קיסריה 3088900

מהו מידע אישי בהתאם להודעה זו?

מידע אישי משמעו כל המידע הנוגע ליחיד מזוהה או שיכול להביא לזיהויו. הוא עשוי לכלול שם, כתובת דואר, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מספר GMC או עוסק.

אילו קטגוריות של מידע אישי של לקוחותיה פרינג מעבדת?

פרינג עשויה לאסוף ולהשתמש בקטגוריות המידע האישי המפורטות להלן ובנוגע למטרות המתוארות להלן:

 • נתונים אישיים כגון מקום עבודתכם, תפקידכם, התחום הרפואי בו אתם פועלים, ההסמכות המקצועיות שלכם ופעילויות מדעיות (כגון ניסויים קליניים קודמים והשתתפות במחקרים קודמים או מתמשכים של פרינג ושל אחרים), פרסומי מחקר אקדמי או מדעי, מאמרים וחברות בהתאחדויות ובוועדות;
 • פרטים פיננסיים כגון פרטי תשלום, לרבות מספר נישום;
 • פרטים בנוגע לאינטראקציות איתנו, כגון נושאים שנידונו, הידע שלכם ושאלות שהיו לכם בקשר לחברה שלנו ובקשר למוצרים שלנו, אילו חומרים הצגנו לכם והמשוב שניתן על-ידכם, וכן דעותיכם והפרקטיקות שלכם בנוגע למרשמים, פרקטיקות הנוגעות למטופלים שלכם ואבחנות, ומידע דומה אחר.

מאילו מקורות פרינג אוספת את המידע האישי שלכם?

הנתונים המתוארים לעיל נמסרים על ידכם במישרין (באתר שלנו, בטופס, בדוא"ל או לנציגי המכירות שלנו לפרינג) או בעקיפין דרך חברות המבצעות פעילויות מוסדרות הממומנות או נתמכות על ידי פרינג, כגון מחקר קליני ופעילויות פיתוח; מקורות ציבוריים, סוכנויות גיוס, משרדים מקצועיים וצדדי ג', כגון IQVIA;

לאילו מטרות פרינג מעבדת את המידע האישי שלכם?

פרינג מעבדת את המידע האישי שלכם לטובת המטרות הבאות:

 1. שיפור חוויית הלקוח שלכם;
 2. שיפור מוצר וחדשנות;
 3. ניהול היחסים העסקיים;
 4. יחסי ציבור ושיווק.

פרינג מסתמכת על הסכמתכם כדי לעבד את המידע האישי שלכם. עם זאת, במקרים מסוימים פרינג עשויה להסתמך על עילות אחרות כדי לעבד את המידע האישי שלכם, כגון אינטרסים לגיטימיים, בהתאם לדין החל.

את מי פרינג משתפת במידע האישי שלי וכיצד?

ייתכן והמידע האישי שלכם יועבר למיקומים אחרים בהם פרינג מחזיקה מתקנים (לרבות המסונפים לפרינג, קבלניה, שותפיה או סוכניה), כאשר ישנן עילות לגיטימיות להעברה, כגון סיבה עסקית תקפה. מיקומים אלה עשויים לכלול מדינות מחוץ לישראל או לאזור הכלכלי האירופי. העברות מידע כאמור יוגנו על ידי הסכמים פנימיים להעברת נתונים בינלאומית, כדי לוודא שהנתונים האישיים שלכם מוגנים בהתאם לדיני הגנת הפרטיות החלים בישראל ובאיחוד האירופי.

בנסיבות מסוימות, פרינג עשויה לשתף צדדי ג', כגון מוכרים, קבלנים, שותפים או סוכנים, במידע שלכם, אם הדבר נחוץ להשגת המטרות המפורטות או אם צדדי ג' אלה מסייעים לפרינג בעיבוד הנתונים. פרינג תגלה מידע אישי בנוגע לכם לצד ג' רק בנסיבות הבאות:

 • מסרתם הסכמה רלוונטית;
 • במקרים רלוונטיים, כתוצאה מבקשתכם כנושאי נתונים;
 • כאשר יש בסיס משפטי לגילוי הנתונים ונמסרה לכם הודעה הולמת;
 • כאשר אנו נדרשים לכך על-פי דין או בצו בית משפט;
 • כאשר פרינג מחליטה למכור, לקנות, למזג או לארגן מחדש באופן אחר את המבנה העסקי שלה.
 • כאשר לא ניתן להשיג את הסכמתו של נושאי הנתונים וההעברת המידע הכרחית על מנת להגן על בריאותם או על שלמות גופם;
 • הנתונים מועברים לגורם המחויב בהסכם עם בעל מסד הנתונים להחזיק במידע בהתאם לתנאים הנדרשים בישראל;
 • העברת הנתונים היא הכרחית להגנה על ביטחון הציבור;
 • הנתונים מועברים למדינה שהיא צד לאמנה להגנת הפרטיות ('אמנה 108') או מקבלת נתונים בתנאים דומים.

פרינג לעולם לא תמכור את המידע שלכם לצד ג'.

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם לקטגוריות הנמענים הבאות:

 • לחברות בקבוצתנו;
 • לספקי שירות חיצוניים ולשותפים המספקים שירותי עיבוד נתונים מטעמנו, כגון ספקי שירות דוא"ל, אירוח, תחבורה וכו';
 • לרשות פיקוח או רגולציה מוסמכת, לרשות ציבורית, לבית משפט או לצד ג' אחר כאשר אנו סבורים שהגילוי נחוץ (1) בהתאם לדין החל, (2) להגנה על זכויותינו החוקיות, (3) להגנה על האינטרסים החיוניים שלכם או של אדם אחר;
 • לאדם אחר בהסכמתכם להעברת המידע.

מגבלת אחסון

נחזיק במידע האישי שאנו אוספים למשך 10 שנים לכל היותר לאחר סיום יחסינו העסקיים, כדי שפרינג תוכל לעמוד בחובותיה החוקיות.

זכויות הגנת המידע שלכם

אתם זכאים לזכויות הגנת המידע הבאות:

 • אתם זכאים לגישה למידע שלכם,
 • אתם זכאים לתיקון, לעדכון או למחיקת המידע שלכם,
 • ביכולתכם להתנגד לעיבוד המידע שלכם.
 • באפשרותכם לבקש מאיתנו להגביל את עיבוד המידע שלכם.
 • באפשרותכם לבקש את ניידות המידע שלכם.
 • עומדת לכם הזכות להתלונן בפני רשות הגנת נתונים בנוגע לאיסוף המידע האישי שלכם ולשימוש בו.

תוכלו לממש זכויות אלה ביצירת קשר עם פרינג בכתובת מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. בנוסף, תמיד תוכלו לבחור שלא לקבל שיווק ישיר בכך שתקליקו על קישור ה-"unsubscribe" או "opt-out" בדוא"ל שנשלח לכם.

 • אתם זכאים לבחור בכל עת שלא לקבל תקשורות שיווק שנשלח לכם.
 • אם אספנו ועיבדנו את המידע שלכם בהסכמתכם, תוכלו לבטל את הסכמתכם בכל עת. ביטול ההסכמה לא יפגע בחוקיות העיבוד שביצענו לפני ביטולה, או בעיבוד המידע האישי שלכם מנימוקים אחרים.

ביכולתכם לבקש להסיר עצמכם מתפוצה של קבלת צורות שיווק פיזיות (כגון פוסט-שיווק או טלמרקטינג), באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או ביצירת קשר איתנו בכתובת הדואר שלנו.

לתשומת לבכם, אם תבחרו שלא לקבל מאיתנו הודעות שיווק, עדיין נוכל לשלוח לכם הודעות עסקיות ומנהליות חשובות, בכפוף להוראות הדין החל.

עוגיות

במקרה שהשתמשתם באתר הייעודי, ייתכן שנתונים לגבי השימוש שלכם באתר ייאספו בעזרת Google Analytics כשאתם מבקרים באתר פרינג המיועד לניהול הסכמה. טכנולוגיית ניטור זו משתמשת בעוגיות לאיסוף נתונים ממוצעים בנוגע לשימוש באתר ולפעילות, כגון מספר המשתמשים הנכנסים לאתר ותדירות הכניסה. ייתכן שספק שירות צד ג' ישותף בנתונים אלה כדי לשפר עוד יותר את שירותינו המקוונים. לא ניתן לאסוף ואין גישה למידע אישי דרך עוגיות אלה. השימוש בטכנולוגיה זו יעמוד בדרישות דיני הגנת הפרטיות ודינים אחרים החלים ביחס לשימוש בטכנולוגיה, בישראל ובאיחוד האירופי. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע דרך:

הדפדפן שלכם: רוב הדפדפנים אוספים מידע, כגון כתובת ה-Media Access Control (MAC) שלכם, סוג המחשב (חלונות או מק), רזולוציית המסך, שם וגרסת מערכת התפעול וסוג וגרסת דפדפן האינטרנט. אנו עשויים לאסוף מידע דומה, כגון סוג ומזהה המכשיר שלכם, אם תתחברו לשירות דרך מכשיר נייד. נשתמש במידע זה כדי לוודא שהשירות מתפקד כהלכה.

פרטי מכשיר: אנו עשויים לאסוף מידע לגבי המכשיר הנייד שלכם, כגון מזהה מכשיר ייחודי, כדי להבין כיצד אתם משתמשים בשירות

פרטי אבטחה

פרינג משתמשת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים הולמים כדי לשמור על המידע האישי שלכם מפני גישה לא מורשית, גילוי לא מורשה, השמדה בשוגג או אובדן. לדוגמה, אם הולם, פרינג מחויבת להצפנה, להסתרת שם או ליצירת שם בדוי למידע האישי, ומידע אישי יאוחסן בבטחה במערכת ייעודית. המדיניות וההליכים הפנימיים שלנו מתעדפים ומקדמים את הגנת המידע האישי.

אף שאמצעי אבטחת הנתונים שלנו נבחנים ומעודכנים בקביעות, לא ניתן לערוב לאבטחת נתונים המועברים באינטרנט ממחשב או ממכשיר אחר ורצוי שתנקטו בצעדים כדי להתגונן ברשת ונגד שימוש לא מורשה בסיסמאות ובמכשירים הניידים שלכם ותתקינו הגנות Firewall, אנטי-וירוס ואנטי-רוגלה במחשב שלכם.

רשימה לא ממצה של אירועי אבטחה אפשריים עלולה לכלול:

 • גניבה/אובדן מחשב נייד;
 • האקר חיצוני;
 • דוא"ל המכיל נתונים אישיים שנשלח בטעות;
 • מידע שאבד בתנועה;
 • מסמכים שהושארו במקום לא מאובטח.

אם אתם חושדים שאירעה פגיעת אבטחה או מאתרים נקודות תורפה, דווחו לנו מיד על תקריות נתונים אלה לכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ילדים

השירות אינו מיועד ליחידים שטרם מלאו להם 18 שנה ואנו מבקשים שיחידים אלה לא ימסרו מידע אישי דרך השירות. אם ילדכם מסר מידע אישי וברצונכם לבקש שמידע אישי זה יימחק, אנא צרו עימנו קשר כמוסבר להלן בסעיף "צרו קשר".

שינויים

שינויים בהודעת מדיניות הפרטיות זו יפורסמו ב - www.ferring.co.il/privacy-notice.html.

אנא קראו את הודעת מדיניות הפרטיות שלנו בכל כניסה חוזרת לאתר כדי לעיין בשינויים ולהתעדכן בנוגע למחויבותנו המתמשכת לכיבוד הזכות לפרטיות ולהגנה על מידע באופן המרבי האפשרי.

צרו קשר

אם יש לכם שאלות או הערות בנוגע להודעת מדיניות הפרטיות זו, אנא צרו קשר עם פרינג בכתובת הדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

תמיד תוכלו לבחור שלא לקבל שיווק ישיר, בכך שתקליקו על קישור ה-"unsubscribe" או "opt-out" (קישור לעמוד מועדף) בהודעות האישור שנשלח לכם או ליצור עימנו קשר בכתובת הבאה:

פרינג פרמצאוטיקלס בע"מ

כתובת השיטה 8 פארק תעשיה דרומי קיסריה

טל': 046309500

לתשומת לבכם, תוכלו לבחור להתנתק רק מהתקשורות ומהשירותים להם הסכמתם.

בנוסף, תוכלו לממש זכויות אלה יצירת קשר עם פרינג דרך

 1. שליחת מייל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 1. לחלופין, כתבו לנו לכתובת הבאה:

לידי: אחראי/ת הגנת נתונים

פרינג פרמצאוטיקלס בע"מ

השיטה 8 פארק תעשיה דרומי קיסריה

ישראל

הודעת פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 29/10/2020.

 

ראו עמוד "תנאי השימוש" באתר האינטרנט.

פרטי קשר

פרינג פרמצאוטיקלס בע"מ – Ferring Pharmaceuticals Ltd.

רח' השיטה 8 ת.ד. 3551 פארק התעשיה הדרומי , קיסריה 38900

טלפון : 04-6309500
פקס : 04-6309511

קבלו עדכונים

רשת פרינג

לקבלת מידע נוסף
מלאו את הפרטים הבאים:
שם (*)
יש למלא שם ומשפחה.
טלפון (*)
יש למלא מספר טלפון
עיר מגורים (*)
Invalid Input
דוא"ל (*)
יש למלא כתובת דוא"ל תקינה.