פרינג ישראל

הודעה לאנשי מקצוע

המידע באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות או רוקחים/ות או אחים/יות המוסמכים/ות לעסוק במקצועם/ן בישראל. למידע מלא, כולל התוויות, תגובות בין תרופתיות, אזהרות ותופעות לוואי, יש לפנות לעלון לרופא כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. השימוש והגלישה באתר וכן השימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר הינם על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש ובעצם השימוש והגלישה באתר, מוותר בזאת המשתמש, ולא תהיה לו, כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי חברת לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ.

להמשך, אנא אשר/י את ההצהרה הבאה: הריני מצהיר בזאת כי אני בעל רשיון "רופא מורשה" לעסוק ברפואה לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה, וברור לי כי החומר הרפואי והפרסומי הנוגע לתרופות מרשם מיועד לרופאים מורשים בלבד, ואינו מהווה הנחיה או הוראה לפעולה מצד המציגים. ידוע לי כי השימוש באתר הינו על אחריותי הבלעדית בלבד וכי לא תהיה לי כל תביעה בעתיד.

פרטי קשר

פרינג פרמצאוטיקלס בע"מ – Ferring Pharmaceuticals Ltd.

רח' השיטה 8 ת.ד. 3551 פארק התעשיה הדרומי , קיסריה 38900

טלפון : 04-6309500
פקס : 04-6309511

לקבלת מידע נוסף
מלאו את הפרטים הבאים:
שם (*)
יש למלא שם ומשפחה.
טלפון (*)
יש למלא מספר טלפון
עיר מגורים (*)
Invalid Input
דוא"ל (*)
יש למלא כתובת דוא"ל תקינה.